Jak používat převody textu na řeč při sváru

Zatímco Discord je skvělá platforma pro hlasovou komunikaci, možná nebudete moci (nebo budete chtít) mluvit svým vlastním hlasem. Chcete-li problém vyřešit, můžete použít vestavěnou funkci převodu textu na řeč (TTS) společnosti Discord.

Můžete použít převod textu na řeč na vlastním serveru Discord nebo na jiném serveru s kanálem podporujícím převod textu na řeč. Tyto kroky fungují pouze pro uživatele aplikace Discord v systému Windows nebo Mac, protože funkce aplikace Discord pro převod textu na řeč nejsou k dispozici uživatelům zařízení Android, iPhone nebo iPad.

SOUVISEJÍCÍ: Jak nastavit vlastní server discord chatu

Povolení převodu textu na řeč na serveru Discord

Chcete-li použít převod textu na řeč na Discordu, je třeba jej nejprve povolit v kanálu na vašem serveru. Pokud jste vlastníkem nebo správcem serveru, můžete to provést v nastavení kanálu.

Chcete-li změnit nastavení svého kanálu, přejděte na svůj server v desktopové aplikaci Discord nebo na webu Discord. V seznamech kanálů umístěte kurzor na název kanálu a poté klikněte na ikonu ozubeného kola „Nastavení“ vedle něj.

V nabídce „Nastavení“ vašeho kanálu vyberte kartu „Oprávnění“ na levé straně.

Pokud máte role pro jednotlivé skupiny uživatelů, vyberte roli ze seznamu „Role / Členové“, jinak vyberte možnost „@everyone“.

Vpravo se zobrazí seznam dostupných oprávnění. Nezapomeňte povolit možnost „Odeslat zprávy TTS“ kliknutím na zelenou ikonu zaškrtnutí napravo od ní.

V dolní části vyberte „Uložit změny“ a uložte aktualizované nastavení role.

Po povolení budou uživatelé s touto rolí (nebo všichni uživatelé, pokud jste vybrali roli „@everyone“) moci odesílat zprávy převodu textu na řeč ve vámi upraveném kanálu.

Tyto kroky budete muset opakovat, pokud chcete povolit převod textu na řeč v jiných kanálech.

Používání převodu textu na řeč při neshodách

Pokud jste v kanálu na Discordu s povolenými zprávami převodu textu na řeč, můžete odeslat zprávu TTS zadáním /ttschatu a následnou zprávou.

Například psaní /tts helloaktivuje možnosti převodu textu na řeč vašeho prohlížeče nebo zařízení a opakuje slovo „ahoj“ spolu s přezdívkou uživatele Discord, který zprávu odeslal.

Zpráva bude na kanálu opakována také jako textová zpráva, kterou si budou moci zobrazit všichni uživatelé.

Ztlumení všech zpráv převodu textu na řeč při sváru

Pokud nejste vlastníkem nebo správcem serveru nebo chcete pouze vypnout všechny zprávy převodu textu na řeč, můžete tak učinit z nabídky Nastavení uživatele Discord.

Chcete-li k tomu získat přístup, klikněte na ikonu ozubeného kola „Nastavení“ vedle svého uživatelského jména v levém dolním rohu aplikace nebo webu Discord.

V nabídce „Uživatelská nastavení“ vyberte vlevo možnost „Text a obrázky“. V kategorii „Převod textu na řeč“ vpravo kliknutím na posuvník deaktivujte možnost „Povolit přehrávání a použití příkazu / tts“.

Zakázáním tohoto nastavení deaktivujete převádění textu na řeč na Discordu bez ohledu na nastavení jednotlivých serverů nebo kanálů. V kanálu budete moci číst textový prvek zprávy převodu textu na řeč jako obvykle, ale nebudete ji moci slyšet opakovaně.

Také vám bude zabráněno v použití /ttspříkazu sami. Budete-li chtít tuto možnost později sami použít, budete muset tyto kroky zopakovat a znovu povolit možnost v uživatelském nastavení.