Jak odebrat automatické vodorovné čáry v aplikaci Word

Word automaticky formátuje položky, jako jsou uvozovky, seznamy s odrážkami a číslované seznamy a vodorovné čáry. Když do odstavce sami napíšete alespoň tři pomlčky, podtržítka nebo znaménka rovnosti a stisknete klávesu „Enter“, znaky se automaticky převedou na jednu, silnou jednoduchou nebo dvojitou vodorovnou čáru.

Tato funkce může být časově nenáročná, s výjimkou případů, kdy chcete v dokumentu použít skutečné znaky a nechcete, aby je Word převedl na vodorovnou čáru, která rozšiřuje šířku dokumentu. Existuje několik metod, jak zrušit nebo odebrat vodorovnou čáru nebo zabránit Wordu v automatickém vytváření.

První metodou je stisknutí kláves „Ctrl + Z“ ihned po zadání znaků a stisknutí klávesy „Enter“ pro zrušení automatického vytvoření vodorovné čáry. Řádek je odstraněn a vaše postavy zůstanou.

Zrušení vytváření linky pokaždé však nemusí být praktické. Řádek můžete později odebrat, ale měli byste pochopit, jak Word přidá vodorovnou čáru. Když stisknete „Enter“ na konci znaků, které Word nahradí řádkem, Word odebere znaky a přidá dolní okraj k odstavci těsně nad tím, kde jste zadali znaky.

Chcete-li řádek odebrat, umístěte kurzor do odstavce těsně nad místo, kde byl řádek přidán. Zkontrolujte, zda je aktivní karta „Domů“. Pokud ne, klikněte na kartu Domů na pásu karet.

V části „Odstavec“ na kartě „Domovská stránka“ klikněte na šipku dolů na pravé straně tlačítka „Okraje“ a v rozbalovací nabídce vyberte možnost „Bez ohraničení“. Tím se odstraní řádek pod odstavcem, do kterého jste umístili kurzor.

Pokud nechcete, aby se vytváření automatické vodorovné čáry pokaždé vrátilo zpět, můžete tomu zabránit tak, že vypnete tuto funkci. Chcete-li tak učinit, klikněte na kartu „Soubor“.

Na obrazovce zákulisí klikněte v seznamu položek vlevo na „Možnosti“.

V dialogovém okně „Možnosti aplikace Word“ klikněte v seznamu položek vlevo na „Proofing“.

V části „Možnosti automatických oprav“ klikněte na tlačítko „Možnosti automatických oprav“.

Zobrazí se dialogové okno „Automatické opravy“. Klikněte na kartu „Automatický formát při psaní“.

V části „Použít při psaní“ zaškrtněte políčko „Okrajové čáry“, aby v poli nebylo žádné zaškrtnutí. Kliknutím na „OK“ změnu přijmete a zavřete dialogové okno „Automatické opravy“.

Vrátíte se do dialogového okna „Možnosti aplikace Word“. Zavřete jej kliknutím na „OK“.

Když nyní do odstavce sami napíšete tři nebo více pomlček, podtržítka nebo znaménka rovnosti a stisknete klávesu „Enter“, znaky zůstanou beze změny.

Kromě vytváření vodorovných čar z pomlček, podtržítka a znaménka rovnosti Word také vytváří automatické vodorovné čáry z nejméně tří hvězdiček (*), vlnovek (~) a znaků libry (#). Následující obrázek zobrazuje různé typy vodorovných čar, které Word automaticky vytvoří.

Pokud chcete Wordu umožnit opětovné automatické vkládání vodorovných čar, jednoduše zapněte volbu „Hranice“ (v zaškrtávacím políčku by se mělo zobrazit zaškrtnutí).