Jak změnit svou e-mailovou adresu Apple ID

Pokud získáte novou e-mailovou adresu nebo již nemáte přístup ke staré, je pro ochranu vašeho účtu důležitá aktualizace vašeho Apple ID. Zde je postup, jak aktualizovat své Apple ID.

Změna e-mailové adresy, kterou používáte jako své Apple ID, není za správných okolností obtížná. Pokud je vaším Apple ID e-mailová adresa třetí strany, například gmail.com nebo outlook.com, můžete při změně svého Apple ID zvolit jinou adresu třetí strany. Pokud je však vaše Apple ID e-mailová adresa Apple, například icloud.com, je nepravděpodobné, že byste své Apple ID vůbec mohli změnit. Tomuto scénáři se budeme podrobněji věnovat níže.

Změna vašeho Apple ID

Chcete-li začít, přejděte na appleid.apple.com a přihlaste se.

Poté klikněte na stránce „Upravit“ v části „Účet“.

Pod svým Apple ID klikněte na „Změnit Apple ID“.

Zadejte e-mailovou adresu, kterou chcete použít jako své nové Apple ID, a poté klikněte na „Pokračovat“.

Může se zobrazit seznam e-mailových adres Apple přidružených k vašemu Apple ID, pokud je to adresa icloud.com, me.com nebo mac.com. Vyberte adresu, kterou chcete použít, a pokud je to váš případ, klikněte na „Pokračovat“. Pokud ne, čtěte dál.

Změna vašeho Apple ID, když se jedná o e-mailovou adresu Apple

Pokud je vaše Apple ID e-mailová adresa Apple končící na cloud.com, me.com nebo mac.com, dokumentace podpory společnosti Apple říká, že si můžete vybrat jeden ze svých aliasů, aby se stal vaším novým Apple ID. Jak již bylo zmíněno dříve, pokud máte Apple ID, které používá e-mailovou adresu Apple, nemůžete jej změnit na adresu poskytnutou třetí stranou, jako je Gmail nebo Outlook. Pokud k vašemu účtu nemáte přidružené žádné další e-mailové adresy Apple, nebudete moci své Apple ID vůbec změnit.

Během testování jsme však zjistili, že je nemožné změnit Apple ID nebo k němu přidružit alias. Vytvoření e-mailového aliasu neumožňuje jeho použití jako Apple ID. Vaše jediná možnost je tedy vytvořit zcela novou e-mailovou adresu iCloud a nastavit nové Apple ID, a to efektivně od nuly.

Natáhli jsme se k objasnění společnosti Apple, ale nedostali jsme uspokojivou odpověď. Tuto příručku budeme aktualizovat, pokud se to v budoucnu změní. Mezitím doporučujeme kontaktovat podporu Apple, pokud potřebujete změnit stávající Apple ID přidružené k e-mailové adrese Apple.