Jak rychle vypnout otravná oznámení na Apple Watch

Ve výchozím nastavení Apple Watch bzučí pokaždé, když váš iPhone dělá. Ale co když chcete na hodinkách Apple Watch vypnout obzvláště nepříjemná upozornění na aplikace? Můžete to udělat přímo ze svého zápěstí.

Jak vypnout upozornění na aplikaci na Apple Watch

Počínaje watchOS 5 získaly Apple Watch schopnost ztišit a deaktivovat oznámení přímo z centra oznámení. Funkce Deliver Quietly funguje stejně jako na vašem iPhone. Je-li tato funkce povolena, vaše Apple Watch nebudou bzučet ani vibrovat, ale oznámení najdete, když navštívíte Centrum oznámení.

Pokud jste typ člověka, který chce na vašem Apple Watch pouze podmnožinu oznámení (možná jen ta opravdu důležitá), můžete také oznámení pro aplikaci deaktivovat.

Chcete-li zahájit tento proces, přejeďte prstem dolů od ciferníku hodinek Apple Watch a zobrazte Centrum oznámení.

Poté najděte oznámení z aplikace, kterou chcete deaktivovat, a poté po ní přejeďte doleva.

Zde klepněte na tři tečky.

Nyní uvidíte dvě možnosti. Klepnutím na možnost „Potichu doručit“ ztlumíte oznámení. Pokud chcete oznámení úplně deaktivovat, klepněte na možnost „Vypnout na Apple Watch“.

Funkce Deliver Quietly je skvělá, když potřebujete dočasné prostoje. Toto nastavení je synchronizováno s vaším iPhone a tuto funkci můžete přizpůsobit také v Centru oznámení na vašem iPhone.

Po klidném období se možná budete chtít vrátit k výchozímu chování. K tomu můžete přejet prstem doleva na oznámení znovu a klepnutím na tlačítko Nabídka odhalit možnosti. Zde nyní uvidíte možnost „Doručit prominentně“. Klepněte na něj.

SOUVISEJÍCÍ: Jak rychle vypnout otravná oznámení na iPhone nebo iPad

Jak spravovat oznámení aplikace Apple Watch

Někdy budete chtít znovu povolit oznámení pro aplikaci na Apple Watch. Můžete to udělat z aplikace Watch na vašem iPhone.

Otevřete aplikaci „Hodinky“ a na kartě „Moje hodinky“ klepněte na možnost „Oznámení“.

Zde klepněte na aplikaci, pro kterou chcete konfigurovat oznámení.

Chcete-li se vrátit k výchozí možnosti, přepněte nastavení na „Povolit oznámení“.

V sekci Oznámení přejděte dolů, dokud nenajdete sekci „Mirror iPhone Alerts From“. Zde uvidíte seznam aplikací pro iPhone, které nemají protějšek Apple Watch, ze kterého můžete zrcadlit oznámení. Chcete-li znovu povolit oznámení pro aplikaci, klepněte na přepínač vedle ní.

Pokud chcete deaktivovat možnost Deliver Quietly pro oznámení z iPhone, budete muset použít aplikaci „Nastavení“ na sluchátku.

Chcete-li to provést, otevřete aplikaci „Nastavení“ a klepněte na možnost „Oznámení“.

Přejděte dolů a klepněte na aplikaci (pod nadpisem bude mít značku „Quietly Delivery“).

Zde povolte výstrahy pro uzamčení obrazovky a bannery. Pod touto sekcí se klepnutím na přepínače vedle možností „Zvuk“ a „Odznaky“ vrátíte k výchozímu chování.

S hodinkami Apple Watch toho můžete udělat mnohem víc. Další informace najdete v našem průvodci tipy na Apple Watch.