Jak přidat čísla řádků do dokumentu Microsoft Word

Přidání čísel řádků do dokumentu aplikace Microsoft Word vám pomůže nasměrovat ostatní na přesné pozice v něm, zejména v dokumentech s více stránkami. Zde je postup, jak rychle přidat čísla řádků v aplikaci Word.

Tyto pokyny by měly fungovat pro nejnovější verze Office (od roku 2010). Než začnete, mějte na paměti, že Word bude zacházet s tabulkami a textovými poli, jako by byly na jednom řádku, bez ohledu na to, jak velké jsou.

Přidávání čísel řádků do celého dokumentu

Chcete-li začít přidávat čísla řádků, musíte otevřít dokument aplikace Word. Na pásu karet v horní části klikněte na kartu „Rozvržení“. Odtud klikněte na tlačítko „Čísla řádků“.

Rozbalovací nabídka nabízí několik potenciálních možností. Chcete-li mít čísla řádků, která v dokumentu běží nepřetržitě, namísto restartování na každé nové stránce, klikněte na možnost „Průběžně“.

Chcete-li, aby se čísla řádků restartovala na každé nové stránce, vyberte místo toho možnost „Restart each page“.

Po výběru se čísla řádků objeví na levé straně stránky dokumentu.

Čísla řádků se zobrazí pouze v režimu zobrazení tisku, takže pokud máte vybraný jiný režim zobrazení, klikněte na tlačítko „Rozvržení tisku“ v pravém dolním rohu okna dokumentu aplikace Word.

Přidávání čísel řádků do jednotlivých sekcí

Je možné rozdělit stránky dokumentu Word do jednotlivých sekcí pomocí konců sekcí. Word můžete nastavit tak, aby s každým novým koncem sekce restartoval posloupnost čísel řádků.

SOUVISEJÍCÍ: Jak najít konce sekcí v dokumentu Word

V dokumentu Word klikněte na kartu „Rozvržení“ na pásu karet a poté klikněte na tlačítko „Čísla řádků“. V rozevírací nabídce vyberte možnost „Restart each Section“.

Pokud chcete přidat nový konec sekce, klikněte na tlačítko „Přestávky“. Toto je těsně nad tlačítkem „Čísla řádků“ na kartě „Rozvržení“.

Odtud klikněte na „Průběžně“ a přidejte nový konec sekce, aniž byste přesunuli kurzor Word na novou stránku.

Nová sada čísel řádků začne okamžitě pod nově vloženým zlomem sekce.

Odebírání čísel řádků

Chcete-li raději z celého dokumentu nebo z části odstranit čísla řádků, můžete to provést také z nabídky „Čísla řádků“ (Rozvržení> Čísla řádků).

Chcete-li je z dokumentu úplně odebrat, klikněte v rozbalovací nabídce „Čísla řádků“ na „Žádné“.

Chcete-li je skrýt před konkrétním odstavcem, klikněte na odstavec a v rozevírací nabídce „Čísla řádků“ vyberte možnost „Potlačit aktuální odstavec“.

Tím se odstraní odstavec ze sekvence čísel řádků úplně. Sekvence se restartuje s následujícím číslem na dalším řádku bezprostředně pod odstavcem.

Formátování čísla řádku

Ve výchozím nastavení se čísla řádků zobrazují se stejným písmem, velikostí a barvou, jaké určuje výchozí styl „Číslo řádku“ v aplikaci Word. Chcete-li upravit vzhled čísel řádků, budete muset upravit tento styl textu, i když ho Word ve výchozím nastavení skrývá.

Nejprve klikněte na pásu karet na kartu Domů. Klikněte na tlačítko nabídky svislá šipka v pravém dolním rohu části „Styly“. Zobrazí se další rozbalovací nabídka „Styly“.

Odtud klikněte na tlačítko „Možnosti“.

V rozbalovací nabídce „Vybrat styly k zobrazení“ vyberte před uložením možnost „Všechny styly“ před kliknutím na tlačítko „OK“.

Nyní budete moci upravit styl písma „Číslo řádku“.

V rozbalovací nabídce Styly najděte možnost „Číslo řádku“. Klikněte na šipku v postranní nabídce vedle výpisu a poté klikněte na tlačítko „Upravit“.

V nabídce „Upravit styl“ případně upravte možnosti formátování stylu vašeho čísla řádku.

Kliknutím na „OK“ použijete nový styl na čísla řádků.

Po použití bude váš nový styl písma použit na všechna čísla řádků v dokumentu Word.