Jak vypnout nebo restartovat Samsung Galaxy S20

Na rozdíl od mnoha jiných telefonů Android není vypnutí nebo restartování Samsung Galaxy S20 tak snadné jako podržení bočního tlačítka. Místo toho budete muset tlačítko přemapovat nebo zkusit jinou možnost. Tady jsou čtyři způsoby, jak telefon vypnout nebo restartovat.

Otevřete nabídku napájení pomocí postranních kláves a kláves hlasitosti

Nejjednodušší způsob, jak vstoupit do nabídky napájení na vašem Samsung Galaxy S20, je současným podržením tlačítek Side a Volume Down po dobu několika sekund.

Jakmile se objeví nabídka napájení, klepněte na tlačítko „Vypnout“ nebo „Restartovat“.

Pokud jste se rozhodli vypnout Galaxy S20, podržte na několik sekund boční tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí logo Samsung. Vaše sluchátko se během minuty plně spustí.

Přeprogramujte chování dlouhého stisknutí postranního tlačítka

Jak již bylo zmíněno výše, stisknutím a podržením bočního tlačítka Galaxy S20 se po spuštění spustí Bixby, nikoli nabídka napájení. Chování postranního tlačítka můžete přeprogramovat tak, že přejdete do Nastavení> Pokročilé funkce> Postranní klíč.

Jakmile vstoupíte do nabídky Boční klávesa, vyberte možnost „Nabídka vypnutí“.

Nyní, když dlouze stisknete boční tlačítko, budete mít možnost „Vypnout“ nebo „Restartovat“ sluchátko.

SOUVISEJÍCÍ: Samsung Galaxy S20: Změňte boční tlačítko na tlačítko napájení

Otevřete nabídku napájení prostřednictvím rychlého panelu

Společnost Samsung také nabízí zkratku do nabídky napájení z rychlého panelu smartphonu. Chcete-li získat přístup ke zkratce, přejeďte prstem z horní části displeje Galaxy S20 dolů a stáhněte oznámení. Odtud vyberte ikonu Napájení v pravém horním rohu.

SOUVISEJÍCÍ: Samsung Galaxy S20: Nejrychlejší způsob přístupu k oznámením

Nyní se zobrazí nabídka napájení Samsung. Klepnutím na tlačítko „Vypnout“ nebo „Restartovat“ proveďte příslušnou akci.

Pokud jste se rozhodli vypnout Galaxy S20, stiskněte a podržte boční tlačítko, dokud neuvidíte logo Samsung. Uvolněte klíč a počkejte 30 až 60 sekund, než se telefon spustí.

SOUVISEJÍCÍ: Jak zapnout 120Hz displej Samsung Galaxy S20

Pomocí Bixby vypněte nebo restartujte telefon

Možná nebudete mít vestavěného hlasového asistenta společnosti Samsung, Bixby, po ruce, ale můžete jej použít k vypnutí a restartu zařízení Galaxy S20.

Začněte spuštěním Bixby. Pokud jste ještě nezměnili akci dlouhého stisknutí postranního tlačítka, můžete na sekundu podržet klávesu, dokud se v horní části obrazovky nezobrazí ikona Bixby. Případně můžete přejetím prstem nahoru z domovské obrazovky otevřít zásuvku aplikace a poté ji spustit spuštěním aplikace „Bixby“.

Když vás nyní poslouchá hlasový asistent (možná budete muset klepnout na ikonu Bixby v levém dolním rohu, pokud jste spustili aplikaci), můžete jej nyní požádat o vypnutí nebo restartování telefonu vyslovením „Vypnout telefon“ nebo „Restart My Handset“.

Bixby potvrdí, že chcete vypnout nebo restartovat Galaxy S20. Klepnutím na příslušné tlačítko nebo dalším klepnutím na tlačítko Bixby svou odpověď vyslovíte.

Váš smartphone se nyní vypne nebo restartuje. Podržte boční tlačítko, dokud se neobjeví logo Samsung, abyste jej znovu zapnuli.

SOUVISEJÍCÍ: Nejlepší případy pro vaše Samsung Galaxy S20, S20 + a S20 Ultra 5G